Home > Nvidia Geforce > Latest Nvidia Driver Geforce 8400m Gs

Latest Nvidia Driver Geforce 8400m Gs

Contents

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. have a peek at these guys

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Installs HD Audio v1.3.18.0. Supports DisplayPort 1.2 for GeForce GTX 600 series GPUs. see this

Nvidia Geforce 8400m Gs Driver

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Take your DVDs on the road with you and view stutter-free, incredibly life-like video without the annoying artifacts and imperfections of traditional PC-based video solutions. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Nvidia Geforce 8400m Gs Driver For Windows 7 32bit Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Nvidia Geforce 8400 Gs Driver For Windows 7 64 Bit Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-8400-gs MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Read about it on GeForce.com. Nvidia Geforce 8400m Gs Driver For Windows 10 Write down this path so the executable (I.e. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Nvidia Geforce 8400 Gs Driver For Windows 7 64 Bit

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de http://www.geforce.com/drivers/results/52945 GeForce Subscribe Drivers Driver Download Download Drivers About Your GPU Click this button to get information about your GPUHow This Works Rescan Your GPU GeForce Drivers RSS Feeds Nvidia Geforce 8400m Gs Driver Updates 3D Vision profiles for the following PC games: Check vs. Nvidia Geforce 8400 Gs Driver For Windows 7 32 Bit Download In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. http://vinaprosoft.com/nvidia-geforce/latest-drivers-nvidia-geforce-7300-le.php De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Nvidia Geforce 8400m Gs Specs

  1. NVIDIA recommends that you check with your notebook OEM about recommended software updates for your notebook.
  2. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.
  3. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.
  4. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.
  5. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Probeer het opnieuw. It is recommended that you backup your current system configuration. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. http://vinaprosoft.com/nvidia-geforce/latest-nvidia-geforce-drivers.php FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

GeForce Subscribe Drivers Driver Download Download Drivers About Your GPU Click this button to get information about your GPUHow This Works Rescan Your GPU GeForce Drivers RSS Feeds Nvidia Geforce 8400m Gs Games Click here for instructions. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Supports multiple languages and APIs for GPU computing: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute, and Microsoft C++ AMP.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. OEMs may not provide technical support for issues that arise from the use of this driver.Before downloading this driver:Please check to make sure that your notebook has a supported GPU (refer Setup.exe) file can be found later. 3.The Self-Extractor window appears. 4.Click OK. 5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6.Click the Start button and Nvidia Geforce 310m Driver Windows 7 64 Bit Download U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. news With a revolutionary unified architecture and full support for Microsoft DirectX 10 games, GeForce 8 series GPUs deliver unprecedented performance, extraordinarily detailed environments, and film quality game effects.GeForce Technologies SLI Products

Learn more.NVIDIA PureVideo® HDPureVideo® HD technology – delivers the ultimate HD movie experience on a notebook using less power for longer battery lifeNVIDIA PowerMizer Technology – Extend Battery Life on Notebook MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Voorbereiden op downloaden... Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

NVIDIA recommends that you check with your notebook OEM about recommended software updates for your notebook. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve The NVIDIA GeForce 8400M graphics processing unit (GPU) provides the ultimate Microsoft Windows Vista™ experience in a truly mobile compact package. Supports OpenGL 4.3 for GeForce 400-series and later GPUs. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Search form Search search PLATFORMS AI AND DEEP LEARNING CUDA ACCELERATED COMPUTING DATA CENTER DESIGN & PRO VISUALIZATION INTELLIGENT MACHINES SELF-DRIVING CARS GEFORCE GAMING SHIELD OTHER LINKS DEVELOPERS