Home > Nvidia Geforce > Latest 8400m Gs Driver

Latest 8400m Gs Driver

Contents

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. this content

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

Nvidia Geforce 8400 Gs Driver For Windows 7 32 Bit Download

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. The MXM Graphics Module Learn more about the mobile PCI Express module; the first consistent graphics interface for notebook PCs.

Release Highlights This is a reference driver that can be installed on supported NVIDIA notebook GPUs. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Installs HD Audio v1.3.18.0. Nvidia Geforce 8400m Gs Driver For Windows 7 32bit Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Nvidia Geforce 8400m Gs Specs Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Nvidia Geforce 8400m Gs Installation Guide Please Note: There are particular operating systems known to have problems with Nvidia Geforce 8400m Gs:Windows 7 Home BasicWindows 8 ProWindows 7 Enterprise (Microsoft Windows

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Nvidia Geforce 8400m Gs Driver For Windows 10 All Rights Reserved. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled NVIDIA_MULTI-DEVICE_A08_R190091.EXE. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R190091. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

Nvidia Geforce 8400m Gs Specs

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. http://www.driverscape.com/download/nvidia-geforce-8400m-gs U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Nvidia Geforce 8400 Gs Driver For Windows 7 32 Bit Download NVIDIA recommends that you check with your notebook OEM about recommended software updates for your notebook. Nvidia Geforce 8400m Gs Driver For Windows 7 64 Bit If you own a Dell Inspiron 1420, Dell XPS M1330, Dell XPS M1530, or Dell Latitude D630/D630c it is highly recommended that you first install this Dell software update.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. news MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Raiderz – rated Fair Roller Coaster Rampage – rated 3D Vision Ready SCANIA Truck Driving Simulator – rated Fair Street Fighter X Tekken – rated 3D Vision Ready Test Drive: Ferrari Nvidia Geforce 8400m Gt Driver

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. GeForce 301.42 WHQL-certified drivers. Supports multiple languages and APIs for GPU computing: CUDA C, CUDA C++, CUDA Fortran, OpenCL, DirectCompute, and Microsoft C++ AMP. http://vinaprosoft.com/nvidia-geforce/latest-driver-8400m-gs.php DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Nvidia Geforce 8400m Gs Games Learn more.NVIDIA PureVideo® HDPureVideo® HD technology – delivers the ultimate HD movie experience on a notebook using less power for longer battery lifeNVIDIA PowerMizer Technology – Extend Battery Life on Notebook Experience real-time photo editing, or immerse yourself in the most complex, true-to-life gaming environments ever experienced on your thin and light notebook PC.

More information at http://developer.nvidia.com/cuda-toolkit Additional Details Installs PhysX System Software 9.12.1031.

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Nvidia Geforce 310m Driver Windows 7 64 Bit Download Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

OEMs may not provide technical support for issues that arise from the use of this driver.Before downloading this driver: Please check to make sure that your notebook has a supported GPU Er is een probleem opgetreden. XPlease fill captchaIn order to prevent "robots" from misusing our bandwidth,we request that you prove you are human.captchaSend Navigation open search Close PLATFORMS POPULAR LINKS Latest News Security and Antivirus Center check my blog Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Thank You for Submitting Your Review, ! The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.